Amigos e amigas.

Nestes momentos, tódalas informacións ou indicacións sobre o COVID, non son todo o optimistas que nós desexaramos, quizás todo o contrario.

Todos/as sabedes que nas nosas actividades montañeiras, damos especial importancia non soamente ao coñecemento das nosas Montañas de Trevinca, ademais, tamén para nós é moi importante a relación persoal, o compañeirismo, e porqué non, a amizade que pode xurdir entre tódolos/as que participamos nos diferentes percorridos por montaña, nos cursos formativos en técnicas de roca, neve ou xeo, onde o frío, o cansazo ou o perigo, mesturado cos frecuentes momentos de alegría e risas son motivos máis que suficientes para seguir practicando esta actividade chamada Montañismo.

En fin, para nós nestes momentos, non se dan tódalas circunstancias e razóns que fan que o Montañismo sexa, e estea considerado como, “MÁIS QUE UN DEPORTE”.

Entendemos perfectamente e tamén estamos de acordo, que as normas sanitarias e hixiénicas teñen e deben de ser de obrigado cumprimento, cremos que este problema sanitario mundial soamente poderemos contelo e erradicalo se colaboramos cos profesionais médicos e administracións, cumprindo e poñendo en práctica os seus consellos e recomendacións.

Sinceramente, lamentamos moito ter que suspender tódalas actividades programadas ata finais deste ano 2020. Ogallá, e confiemos que así sexa, que no próximo ano 2021 podamos seguir realizando o programa de actividades previsto, e coma sempre, dentro das condicións desexables de relación social, proximidade entre as persoas -véndonos as caras e rindo libremente-, cun bo ambiente sen mascarillas, sen xeles e sen precaucións por temor ós contaxios.

Amigos e amigas, grazas pola vosa comprensión ante este grave problema sanitario, e grazas tamén, pola vosa fundamental colaboración e amizade.

Ata pronto.

Unha moi forte aperta.

Cholo

Montañas de Trevinca
Montañismo Trevinca

Só Montañismo

Somos un Clube de Montañismo, con esta actividade como única modalidade deportiva. Prestamos especial atención á formación nas diferentes técnicas deportivas en montaña e alta montaña.

Naturaleza TrevincaNaturaleza Trevinca

Prioridade Natureza

Natureza, Deporte e Cultura. Para nos sempre será primeiro a imprescindible Natureza de Montaña e despois, o admirable e excelente deporte do Montañismo.

Protección Trevinca

Protección e Promoción

Concedemos prioritaria importancia ás normas de protección da Natureza e defensa do patrimonio Natural e Cultural de Galicia, e como símbolo, as Montañas de Trevinca-A Veiga.

ÚLTIMAS NOVAS DO BLOG