2020

INVERNO

Xaneiro / día 25

XORNADAS DE INICIACIÓN

Raquetas de Neve

Raquetas de Neve

As técnicas de desprazamento sobre raquetas de neve facilitan a progresión en terreos con grande cantidade de neve branda. O coñecemento da historia e uso deste material axuda e completa a formación do deportista ou persoa coa necesidade de desprazarse en terreos con neve branda. As prácticas no terreo nevado se complementan coas clases teórico/prácticas sobre o coidado e mantemento das raquetas de neve e bastóns.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !! Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales. Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !! ¡¡ PARQUE NATURAL !!

Zona: Escola de prácticas de neve do Pico Maluro (1933 m)

SÁBADO, 30
08:45 h LUGAR DE ENCONTRO: Vilanova de Trevinca. Inmediacións da Casa de Turismo Rural.
09:00 h – 09:45 h Charlas: “Historia e principios xerais do emprego das raquetas de neve” e “mantemento e revisións das raquetas de neve”.
10:00 h Saída de prácticas a zona da escola de neve do Pico Maluro.
14:30 h Descanso comida.
15:00 h Continuación coas prácticas.
17:30 h Regreso a Vilanova de Trevinca.
19:30 h Descanso/café e comentarios sobre a xornada.
20:00 h Finalización e clausura da xornada.
DOMINGO, 26
10:00 h – 11:30 h FORA DO PROGRAMA DE RAQUETAS DE NEVE. Repaso de nos básicos, encordaxe/seguridade.
OS HORARIOS PODERÁN SER MODIFICADOS POR CAUSAS DA METEOROLOXÍA E/OU CONDICIÓNS DA NEVE.
 • O percorrido comeza no pobo de Vilanova, a uns 1.220 m., con chegada de novo ao pobo de Vilanova. A hora de encontro será ás 08:45 h. do sábado día 25.

 • A distancia a percorrer dende a saída en Vilanova ata a zona de prácticas de neve no Pico Maluro, é duns 7,3 Km. e unhas 2 horas como tempo total aproximado, segundo as condicións físicas dos participantes e as propias condicións da neve. Os tempos calculados sempre son aproximados tendo en conta as razóns antes descritas, meteoroloxía e condicións do terreo nevado.

O equipo e material necesario para esta actividade de emprego e técnica de raquetas de neve, son as propias raquetas de neve e bastóns, ademais, o equipo apropiado para condicións invernais como botas de montaña de caña alta adecuadas para neve,  dous pares de lubas, gorro de inverno, bufanda tubular, gafas de sol e crema solar, pantalóns e vestimenta para montaña invernal. No suposto de non ter raquetas de neve e bastóns, se poden solicitar ó clube de Montañismo Montañas de Trevinca, sen custe algún para o participante nesta actividade. Por suposto, tamén é necesario a comida e auga suficiente para unha xornada en montaña dunhas 8/9 horas.

 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2020, de non ser así, deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade tramite o seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto.

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor, sempre tendo en conta as probables condicións de neve/xeo do percorrido.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • O tipo de comida para esta actividade é conveniente que sexa de tipo lixeiro, pouco peso e fácil dixestión. Nos percorridos por montaña polas súas características, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as indicacións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos da actividade como participantes, baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ó participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, a evitar calquera dano a animais e plantas.

Dirección e Guía
Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña

Colaborador
Antonio Fenández (Cholo)
Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Roca

Colaboradora
Mónica Rodríguez Fernández
Técnica Deportiva N1 en Montaña

Nº PRAZAS

20

CONFIRMADAS

20

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA