2019

VERÁN

Septiembre / 14 y 15

“Xornadas Técnicas de Montaña”
Orientación en Montaña e GPS

Esta actividade deportiva e formativa, pretende anticiparse aos posibles problemas derivados da perdas en montaña. Os percorridos por montaña poden transcorrer por lugares onde seguir a traxectoria deseñada pode ter unha gran dificultade, ademais, tanto a noite como os repentinos cambios nas condicións meteorolóxicas como a néboa poden ser os causantes dunha das perdas con graves consecuencias. Os coñecementos de cartografía e o orientación como o compás ou o GPS, nos permitirán saír e completar os nosos percorridos con eficacia e seguridade.

¡¡ Las Montañas de Trevinca-A Veiga ya son Paraíso Natural !! Por su fauna y avifauna. Por su flora. Por su morfología glaciar. Por sus ríos y valles. Por sus bosques y limpios cielos nocturnos.

¡¡ Muy pronto debería de ser !! ¡¡ PARQUE NATURAL !!

Vilanova – A Ponte  – Xares – Minas de volframio de Vilanova – Carboeiro

 
SÁBADO, 14 
09:00 hRecepción de participantes. Historia da cartografía.
09:15 hCharla: Interpretación dos mapas topográficos e orientación con mapa. Preparación dun percorrido de curta distancia. Orientación con mapa e compas.
11:00 hCafé
11:30 hSaída de prácticas: Percorrido con mapa e compás.
14:00 hDescanso para comer.
15:30 hCharla: O GPS. Recepción de satélites – Páxinas principais – Configuración
20:30 hDescanso para cear.
22:30 hPercorrido nocturno con GPS.
24:00 hFinal da xornada.
DOMINGO, 15 
09:00 hCharla: O GPS e o PC – Descargar Tracks de webs – Pasar Tracks a GPS – Gardar Tracks en el PC.
10:30 hPercorrido de prácticas co GPS.
14:30 hComida de campo.
16:00 hAnálise dos temas máis importantes. Conclusiones finais.
17:00 hClausura das Xornadas de Orientación en Montaña e GPS.
 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2019, de non ser así, deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do/a menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado adecuado para unha marcha por montaña. É conveniente levar algunha prenda de abrigo para os descansos.

 • O tipo de comida para esta actividade é conveniente que sexa de tipo lixeiro, o aconsellable, podería ser: froitas secas (pasas, figos, cirolas, dátiles, etc.), barriñas de cereais, chocolate, algunha froita e auga suficiente. Nos percorridos por montaña polas súas características, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante a actividade.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos da actividade como participantes, baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, a evitar calquera dano a animais e plantas.

 • A data límite para anotarse á actividade é o xoves 12 de setembro, ata as 21:00 h.

 • É conveniente que os participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2019, de non ser así, deberán indicalo na inscrición para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do/da menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia nos seus vehículos particulares.

 • Tódalas comidas se realizarán por conta propia.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes nestas xornadas deberán levar o calzado idóneo para percorridos por media montaña.

 • Non se permite a participación de cans ou calquera outro animal de compañía.

 • Non se permite o consumo de bebidas alcólicas durante as actividades.

 • En todo momento, os/as participantes están suxeitos ás normas da organización e dirección dos/as responsables do percorrido.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo de residuos xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

Clases práctico teóricas – Material de oritentación (GPS, compases, etc.) – Cafés descansos

Dirección
Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña

Colaborador
Jose Manuel Pérez Prego
Técnico Deportivo Superior, Guía de Alta Montaña, UIAGM

Colaborador
Marcos Pérez Rivas
Experto en GPS

Colaboradora
Mónica Rodríguez Fernández
Técnica Deportiva N1

 • Data límite para anotarse á actividade, xoves, 12 de septembro ata as 21:00 h.

Nº PRAZAS

12

CONFIRMADAS

12

 • As prazas confirmadas son orientativas.
 • A actualización non é automática.
 • Antes de inscribirse consultar disponibilidade de praza.
 •   689.53.66.01

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA

Close Menu