2023

OUTONO

Abril / sábado día 15

Entre Vales – O Canda (Vales Glaciares de Trevinca)

Lagoas de Tablillas (Parque Natural de Sanabria) – Cabana dos Currais – Os Pichos – Val do Canda – Seoane.

Unha experiencia moi agradable e tamén moi esixente ó non existir camiño algún, soamente pequenas vereas de paso de animais como o lobo, os cervos, etc.

 

Dar a coñecer os vales glaciares máis importantes das Montañas de Trevinca, neste caso o magnífico Val do Canda, consecuencia do rebordamento do poderoso glaciar do Bibei na provincia de Zamora. O descenso por este val glaciar do Canda constitúe unha experiencia moi agradable e tamén moi esixente ó non existir camiño algún, soamente pequenas vereas de paso de animais como o lobo, os cervos, etc.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraiso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Antonio Fernández (Cholo)
Técnico Deportivo N2 Escalada-Roca-Montañismo
Guía da Actividade

Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña
Guía da Actividade

Mónica Rodríguez Fernández
Técnica Deportiva N1
Colaboradora

Marcos Pérez Rivas
Técnico Deportivo N1
Colaborador

09:30 hSEOANE. Recepción participantes. Explicacións sobre percorrido.
10:15 hInicio do percorrido (Lagoas de Tablillas).
12:15 h – 12:30 hOs Pichos.
14:15 h – 14:30 hA Veiga Redonda.
15:00 hSaída despois de comer da Veiga Redonda.
17:00 hFinal do percorrido en Seoane.
17:30 hRecollida dos vehículos en Lagoas das Tablillas.
18:00 hClausura da actividade.
 • A data límite para anotarse á actividade, xoves, 13 de abril ata ás 15:00 horas.

 • É conveniente que os participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano en curso, de non ser así deberán indicalo na fihca de inscrición, para que a organización da actividade o tramite e se faga cargo do seu seguro de accidente.

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • A comida do mediodía se realizará por conta propia.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña, imprescindibles, as botas de montaña de caña alta.

 • Non se permite a participación de cans ou calquera outro animal de compañía.

 • Non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • En todo momento, os/as participantes están suxeitos as normas da organización e dirección dos/as responsables do percorrido.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • PRAZAS LIMITADAS: 15 prazas

 • CUSTE DA ACTIVIDADE:

  Socios/as con licenza federativa – 15 €.

  Socios/as sen licenza federativa – 21 €.

  Asociarse 1 anualidade – 15 €.

Equipo: Vestimenta axeitada ás condicións meteorolóxicas dunha época outonal con posibles cambios de temperatura. Se recomenda camisa ou camiseta de manga larga e pantalón largo. Botas de caña alta. Roupa de abrigo para as paradas. Gorra ou visera e lentes para protección solar. Crema de protección con factor no inferior a 50. 

Material Técnico: Bastóns.  Mochila.

Completar: Comida de día – Auga (non menos de 1.5 l).

Acompañamento, charlas explicativas, tramitación de seguro de accidentes para os/as participantes non federados/as.

Horario4:20 hSeveridad del medio natural4
Desnivel de subida200 mOrientación en el itinerario4
Desnivel de bajada650 mDificultad en el desplazamiento3
Distancia horizontal14,2 kmCantidad de esfuerzo necesario3
Tipo de recorridoTravesía   
Condicións de tres estacións, tempos estimados según criterio MIDE, sen paradas.
Calculado sobre datos do 2023.

 

Nº PRAZAS

15

CONFIRMADAS

15

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA