2019

PRIMAVERA

Abril / día 27

Ruta do volframio e “fuxidos”

Vilanova – Maluro – Crestón Lombo do Rocín – Foxo do Castaño – Pontón de San Xil – Hermida de San Xil-Casaio. O regreso a A Veiga farase en autobús dende Casaio.

Con esta interesante e clásica “Alta Ruta de Montaña”, preténdese dar a coñecer dous feitos moi enraizados na historia destas montañas, o volframio e os “fuxidos”.

O volframio está incluído dentro das razóns táctico económicas do noso pais dentro dos episodios da Segunda Guerra Mundial. Os “fuxidos” -tamén coñecidos como “maquis”-, despois da nosa Guerra Civil, foron os protagonistas de moitos episodios que inda hoxe están moi presentes na memoria de unha boa parte dos anciáns destas terras.

Socios / asCONLicencia federativa06 €
Socios / asSENLicencia federativa12 €
NON Socios / asCONLicencia federativa15 €
NON Socios / asSENLicencia federativa20 €
NON Socios / asSENLicencia federativa – menores 16 anos08 €

Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña

Antonio Fernández (Cholo)
Técnico Deportivo Alpinismo – Media Montaña – Roca

09:00 h. Saída dende Vilanova. Casa Turismo Rural. Explicación intinerario. Comprobación equipo persoal.
12:00 h. – 12:30 h. Descenso collado Foxo Castaño.
14:30 h. – 15:00 h. Pontón de San Xil.
17:30 h. – 18:00 h. Casaio. (Traslado en autobús).
19:30 h. – 20:00 h. Chegada a Vilanova.
21:30 h. Cea final de actividade en A Veiga
Precio (12 €)
 • Unha boa parte deste itinerario descorre por lugares de extrema fraxilidade ambiental, con características de grande valor natural, razóns que esixen ao participante un especial coidado e atención, tanto nos aspectos botánicos como faunísticos.
 • É conveniente que os participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2019, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.
 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.
 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.
 • Para a asistencia á cea en A Veiga, os/as participantes interesados, deberán comunicalo á organización da marcha no momento da inscrición (Prezo 12 €).
 • A comida do mediodía se realizará por conta propia.
 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña, con botas de caña alta e axeitadas para terreos irregulares e pendentes pronunciadas.
 • Non se permite a participación de cans ou calquera outro animal de compañía.
 • Non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.
 • En todo momento, os/as participantes están suxeitos as normas da organización e dirección dos/as responsables do percorrido.
 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.
 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

Nº PRAZAS

20

CONFIRMADAS

20

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA