2019

PRIMAVERA

Xuño / día 22

“Día da Montaña Galega”
XVII Aniversario “Unha aperta a Trevinca”

Vilanova – Pico do Maluro – Lombo do Rocín – A Valigota – Pena Trevinca – Sestil Alto – Vilanova      (24,8 Qm)

A celebración do Día da Montaña Galega, quere ser o recoñecemento a unha abondosa Natureza de Montaña, simbolizada en Pena Trevinca como Cima de Galicia con seus 2127 metros de altitude. Con este acto queremos por en valor un excepcional territorio de montaña galego, con indudables razóns tanto botánicas como faunísticas ou xeolóxicas, pero sobre todo, conseguir o respecto e a protección real que merecen todas as nosas MONTAÑAS GALEGAS.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraiso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Antonio Fenández (Cholo)
Técnico Deportivo N2 Escalada-Roca-Montañismo
Dirección da Actividade

Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña
Guía da Actividade

Mónica Rodríguez Fernández
Técnico Deportiva N1
Colaboradora

09:00 hLugar de reunión en Vilanonva (Comezo das Rutas de Montaña)
13:00 h – 13:30 hChegada a Pena Trevinca.
14:00 hSaída de Pena Trevinca.
18:00 hChegada a Vilanova e clausura da actividade.
 • É conveniente que os participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2019, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.
 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.
 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.
 • A comida do mediodía se realizará por conta propia.
 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña, imprescindible, as botas de caña alta.
 • Non se permite a participación de cans ou calquera outro animal de compañía.
 • Non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.
 • En todo momento, os/as participantes están suxeitos as normas da organización e dirección dos/as responsables do percorrido.
 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.
 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.
Horario8 hSeveridad del medio natural2
Desnivel de subida1119 mOrientación en el intinerario2
Desnivel de bajada1112 mDificultad en el desplazamiento2
Distancia horizontal24,8 kmCantidad de esfuerzo necesario4
Tipo de recorridoTravesía   
Condiciones de 3 estaciones, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2019.

 • Data límite para anotarse á actividade, xoves, 20 de xuño ata as 21:00 h.
 • Prazas limitadas en atención ás características de grande valor natural do intinerario

Nº PRAZAS

20

CONFIRMADAS

20

 • As prazas confirmadas son orientativas.
 • A actualización non é automática.
 • Consultar dispoñibilidade.
 •   689.53.66.01

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA

Close Menu