2021

PRIMAVERA

Xuño / día 5

“Día da Montaña Galega”
XIX Aniversario “Unha aperta a Trevinca”

Foto Trevinca

Vilanova – Pico do Maluro – Lombo do Rocín – A Valigota – Pena Trevinca – Sestil Alto – Vilanova. (24,8 Km)

– Para que as diferentes administracións valoren as nosas Montañas con agarimo e razóns medioambientais.

– Para que todas as persoas coñezan e podan admirar a beleza das nosas Montañas.

– Para que os deportistas e camiñantes en busca de emocións, aventura ou coñecementos, sintan o debido respecto e coiden as Montañas como se da súa casa se tratase.

– Para que os clubs, asociacións e federacións de montañismo sexan os gardiáns protectores e defensores dos valores culturais, medioambientais e deportivos, que sempre deben de ser as razóns prioritarias do Montañismo, que foi, é e será, “Máis que un Deporte”.

– Que Pena Trevinca-Cima de Galicia e todas as Montañas Galegas estean para sempre protexidas dos proxectos causantes da súa destrución.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraiso Natural !!

Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales. Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !! ¡¡ PARQUE NATURAL !!

Antonio Fernández (Cholo)
Técnico Deportivo N2 Escalada-Roca-Montañismo
Dirección da Actividade

Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña
Guía da Actividade

Mónica Rodríguez Fernández
Técnica Deportiva N1
Colaboradora

Marcos Pérez Rivas
Técnico Deportivo N1
Colaborador

09:00 hLugar de reunión en Vilanonva (Comezo das Rutas de Montaña)
13:00 h – 13:30 hChegada a Pena Trevinca.
14:00 hSaída de Pena Trevinca.
18:00 hChegada Vilanova e clausura da actividade.
 • EN PRIMEIRO LUGAR, SE ADVIRTE QUE, NO MOMENTO DA REALIZACIÓN DESTA ACTIVIDADE DEPORTIVO E CULTURAL, SE DEBEN CUMPRIR TÓDALAS NORMAS DE SEGURIDADE SANITARIA INDICADAS POLO MINISTERIO DE SANIDADE CON RELACIÓN AO COVID19 PARA AS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.   TANTO A ORGANIZACIÓN COMA OS PARTICIPANTES, ESTAMOS OBRIGADOS/AS A MANTER E FACER CUMPRIR AS DISPOSICIÓNS DE SEGURIDADE E HIXIENE DURANTE TODO O TEMPO QUE DURE A ACTIVIDADE. 

 • A data límite para anotarse á actividade, xoves, 03 de xuño ata ás 15:00 horas.

 • É conveniente que os participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2021, de non ser así deberán indicalo na fihca de inscrición, para que a organización da actividade o tramite e se faga cargo do seu seguro de accidente.

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • A comida do mediodía se realizará por conta propia.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña, imprescindible, as botas de caña alta.

 • Non se permite a participación de cans ou calquera outro animal de compañía.

 • Non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • En todo momento, os/as participantes están suxeitos as normas da organización e dirección dos/as responsables do percorrido.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada03

Equipo: Vestimenta axeitada ás condicións meteorolóxicas dunha época estival con previsión de calor. Se recomenda camisa ou camiseta de manga larga e pantalón largo. Botas de caña alta. Roupa de abrigo para as paradas. Gorra ou visera e lentes para protección solar. Crema de protección con factor no inferior a 50. Calquera outro material hixiénico de uso obrigatorio pola administración no momento de realizar a actividade.

Material Técnico: Bastóns.  Mochila.

Completar: Comida de día – Auga (non menos de 1.5 l).

Acompañamento, charlas explicativas e tramitación de seguro de accidentes para os/as participantes non federados/as.

Horario8:30 hSeveridad del medio natural2
Desnivel de subida1303 mOrientación en el intinerario2
Desnivel de bajada1398 mDificultad en el desplazamiento3
Distancia horizontal24,8 kmCantidad de esfuerzo necesario4
Tipo de recorridoTravesía   
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2021.Mapa web Trevinca

Perfil web Trevinca

Nº PRAZAS

20

CONFIRMADAS

08

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA