LICENZAS FEDERATIVAS 2023

Para tramitar a licenza federativa do ano 2023, ingresar no número de conta bancaria que consta a continuación, a CANTIDADE EXACTA da modalidade escollida, indicando NOME E APELIDOS da persoa que a solicita. En caso de tramitar varias xuntas, enviar un correo electrónico cos NOMES COMPLETOS  das persoas que a solicitan a club@montanasdetrevinca.es

N.C.C. (ABANCA):   ES29 2080 0455 0230 4000 3455

TITULAR:                   Montañas de Trevinca

  1. Prezos de Licencias FGM 2023https://fedgalmon.gal/licenza/
  2. Desglose de importes licenzas FGM 2023, https://fedgalmon.gal/licenza/
  3. O Protocolo de actuación en caso de accidentes ALLIANZ_FGM 2023, https://fedgalmon.gal/en-caso-de-accidente-no-ano-2023/
  4. O cadro médico ALLIANZ España 2023, https://fedgalmon.gal/en-caso-de-accidente-no-ano-2023/