LICENZAS FEDERATIVAS 2022

Para tramitar a licenza federativa do ano 2022, ingresar no número de conta bancaria que consta a continuación, a CANTIDADE EXACTA da modalidade escollida, indicando NOME E APELIDOS da persoa que a solicita. En caso de tramitar varias xuntas, enviar un correo electrónico cos NOMES COMPLETOS  das persoas que a solicitan a club@montanasdetrevinca.es

N.C.C. (ABANCA):   ES29 2080 0455 0230 4000 3455

TITULAR:                   Montañas de Trevinca