Moitos soños e unha ambición no Día Internacional das Montañas 2023: a declaración de Trevinca como Parque Natural        Ler artigo completo……..

TRAMITACIÓN LICENZAS 2024 – Enlace custes, Conta de ingreso, insctrucións, etc.

CALENDARIO ACTIVIDADES 2024

Xornadas de Montañismo Invernal 2 e 3 de marzo

Montañas de Trevinca
Montañismo Trevinca

Só Montañismo

Somos un Clube de Montañismo, con esta actividade como única modalidade deportiva. Prestamos especial atención á formación nas diferentes técnicas deportivas en montaña e alta montaña.

Naturaleza TrevincaNaturaleza Trevinca

Prioridade Natureza

Natureza, Deporte e Cultura. Para nos sempre será primeiro a imprescindible Natureza de Montaña e despois, o admirable e excelente deporte do Montañismo.

Protección Trevinca

Protección e Promoción

Concedemos prioritaria importancia ás normas de protección da Natureza e defensa do patrimonio Natural e Cultural de Galicia, e como símbolo, as Montañas de Trevinca-A Veiga.

ÚLTIMAS NOVAS DO BLOG