29/03/2020 19:00h.

Asemblea Xeral Extraordinaria

Estimada/o asociada/o.

Pola presente, e coa potestade que me outorgan os estatutos no seu artigo 17º, eu D. Antonio Fernández Pena, Presidente do Clube de Montañismo Montañas de Trevinca, comunico a convocatoria da Asemblea Xeral Extraordinaria de esta asociación deportiva.

Esta asemblea terá lugar en Vilanova de Trevinca, A Veiga (Casa Rural O Trisquel) o próximo domingo, 29 de marzo ás 19:00 horas en primera convocatoria, y media hora después en segunda y última convocatoria a las 19:30 horas, quedando en esta validada para celebrarse la asamblea, sea cual sea el número de asistentes.

Puntos do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
 2. Elección de Presidente.
 3. Aprobación das cotas de socios/as.
 4. Rogos e  preguntas.

29/03/2020 19:30h.

Asemblea Xeral Ordinaria

Estimada/o asociada/o.

Pola presente, e coa potestade que me outorgan os estatutos no seu artigo 17º, eu D. Antonio Fernández Pena, Presidente do Clube de Montañismo Montañas de Trevinca, comunico a convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria desta asociación deportiva.

Esta asemblea terá lugar en Vilanova de Trevinca, A Veiga (Casa Rural O Trisquel) o próximo domingo, 29 de marzo ás 20:00 horas en primera convocatoria, e media hora despois en segunda e última convocatoria ás 20:30 horas, quedando nesta validada para celebrarse a asemblea, sexa cal sexa o número de asistentes.

Puntos do día:

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
 2. Aprobación se procede da memoria e balance económico do exercicio do pasado ano 2019.
 3. Aprobación, se procede, do orzamento do presente ano 2020.
 4. Memoria das actividades do pasado ano 2019.
 5. Proposta de anulación do seguro colectivo de Accidentes.
 6. Aprobación de solicitud de subvención á Deputación de Ourense.
 7. Programa de actividades do ano en curso.
 8. Comunicación do listado de socios/as, altas e baixas.
 9. Rogos e preguntas.