2024

PRIMAVERA

Abril / día 27

Ruta do volframio e “fuxidos”

Con esta interesante e clásica “Alta Ruta de Montaña”, preténdese dar a coñecer dous feitos moi enraizados na historia destas montañas, o volframio e os “fuxidos”.

O volframio está incluido dentro das razóns táctico económicas do noso país dentro dos episodios da Segunda Guerra Mundial. Os “fuxidos” -tamén coñecidos como
“maquis”-, despois da nosa Guerra Civil, foron os  protagonistas de moitos episodios que inda hoxe están moi presentes na memoria dunha boa parte dos ancianos.

Vilanova – Maluro – Crestón Lombo do Rocín – Pontón de San Xil – Paso do Seixo – Minas de Valborraz – Ermida de San Xil Novo. El regreso a A Veiga farase en autobús dende la Ermida.

09:00 h.Saída dende Vilanova. Casa Turismo Rural.
Explicación itinerario.
Comprobación equipo persoal.
11:15 h. – 11:30 h.Camporraso
13:30 h. – 14:00 h.Pontón de San Xil.
17:30 h. – 18:00 h.Ermida de San Xil Novo. (Traslado en autobús).
19:30 h. – 20:00 h.Chegada a Vilanova.
 • O percorrido comeza na aldea de Vilanova, a 1.220 m, con chegada de novo a Vilanova. A saída se realizará ás 09:00 h. do sábado día 27.

 • A distancia a percorrer dende a saída en Vilanova é duns 25,2 Km. e unhas 8/9 horas como tempo total calculado. Tempos e percorrido poden variar con arranxo á meteoroloxía, terreo e condicións físicas dos participantes.

 • Ao longo do percorrido se realizarán os necesarios descansos.

 • O final do percorrido terá lugar no pobo de Vilanova, onde os participantes poderán recoller os seus vehículos particulares, arredor das 18:00 h

O equipo e material necesario para esta actividade de medio-alto nivel físico, está relacionado coa meteoroloxía propia dun mes de finais de abril. Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo de montañismo, sendo obrigatorio botas de caña alta ademais de auga e comida suficientes para un percorrido dunhas oito/nove horas.

Se recomenda unha prenda de roupa seca en caso de choiva para poder cambiarse no autobús.

Acompañamento + Tramitación do seguro de accidentes – Autobús de regreso a Vilanova

 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano en curso, de non ser así, deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade tramite o seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Non se permite a participación a persoas maiores de 80 anos, debido a que é a idade máxima que a FGM nos permite tramitar o seguro de accidentes. Así mesmo, polas condicións desta actividade, non se permite a participación a persoas menores de 14 anos.

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor, sempre tendo en conta as probables condicións de neve/xeo do percorrido.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes nesta actividade deberán levar o equipo apropiado segundo a climatoloxía, calzado idóneo de montañismo invernal / obligatorio botas de caña alta, raquetas, crampóns e piolet.

 • O tipo de comida para esta actividade é conveniente que sexa de tipo lixeiro, pouco peso e fácil dixestión. Nos percorridos por montaña polas súas características, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos da actividade como participantes, baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, a evitar calquera dano a animais e plantas.

 •  
Horario8 h 20`Severidade do medio natural3
Desnivel de subida1304 mOrientación no itinerario3
Desnivel de baixada1160 mDificultade no desplazamiento4
Distancia horizontal25,2 kmCantidade de esforzo necesario4
Tipo de percorridoTravesía   

Condicións de inverno, tempos estimados segundo criterio MIDE, sen paradas.
Calculado sobre datos de 2024.

 

Dirección e Guía Juanjo Lorenzo Veigas Técnico Deportivo N2 – Media Montaña Colaborador Antonio Fenández (Cholo) Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Roca Colaboradora Mónica Rodríguez Fernández Técnica Deportiva N1 en Montaña Colaborador Marcos Pérez Rivas Técnico Deportivo N1 en Montaña

Nº PRAZAS

18

CONFIRMADAS

10

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA