2023

OUTONO

Setembro / 23 e 24

“Xornadas Técnicas de Montaña”
Manobras de Cordas de Montaña

Xornadas Cordas

Nas técnicas de montaña, a corda sempre estará presente, aportando seguridade e solucionando os problemas que se puideran presentar no ascenso ou descenso. A corda é a ferramenta indispensable a empregar na escalada ou o alpinismo, ben empregada, supón un alto porcentaxe de posibilidades para conseguir a meta desexada.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpios ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!

¡¡ PARQUE NATURAL !!

Zona: Escola de O Penedo (Vilanova).

 
SÁBADO, 23
 
08:45 h a 10:00 hCharla Formativa: Os anclaxes de seguridade en roca. Tipos, funcións e puntos de atención.
10:00 h a 18:30 hPrácticas: Nós – Instalación de rapel – Aseguramento – Rapel autoasegurado – Utilización de diferentes aparellos de descenso (oito, placa, stop, grigrí, dinámico). Indicacións para o día seguinte
DOMINGO, 24
 
09:00 h a 17:00 hPrácticas: Ancorar cordas – Ascenso por cordas con medios mecánicos – Ascenso por cordas con medios de fortuna – Paso de ascenso a descenso.
17:00 h a 18:00 hResumo da actividade e despedida.
NOTAOs horarios poden ser modificados co obxecto de conseguir os fins previstos no Curso.

Roupa cómoda: pantalóns que permitan amplitude de movemento. Prendas de abrigo camisetas térmicas. Forro polar. Prenda exterior impermeable. Gorro. Pano para o pescozo.
Material: Zapatillas de deporte, pés de gato ou botas para camiñar. Arnés de cintura. 2 mosquetóns tipo HMS. 1 Cinta plana cosida para reunións de 120 cm. 1 Cinta plana cosida de 60 cm. Descendedor – rapelador. Cordino de 7 mm de diámetro e 1,5 metros de lonxitude. Casco de escalada / alpinismo. Mochila. Cantimplora.
Outros elementos de protección: gafas de sol, crema solar, guantes lixeiros para o roce das cordas

  • A data límite para anotarse á actividade, xoves, 21 de setembro ata ás 15:00 horas.

  • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do presente ano, de non ser así, deberán comunicalo no momento da inscrición para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

  • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

  • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do/a menor, sempre tendo en conta as probables condicións de neve/xeo da actividade. Non se permite a inscrición nesta actividade a menores de 16 anos.

  • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

  • A comida do mediodía se realizará por conta propia. O tipo de comida para esta actividade é conveniente que sexa de tipo lixeiro, algún dos produtos aconsellables poderían ser: froitas secas (pasas, figos, cirolas, dátiles, etc.), barriñas de cereais, chocolate, algunha froita e auga suficiente. Nas actividades formativas e/ou percorridos por montaña, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante os horarios da actividade.

  • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade persoal ou do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos da actividade como participantes, baixo a responsabilidade da Dirección da actividade

  • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante, ou compricar o desenrolo da actividade.

  • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante a actividade, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

  • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, a evitar calquera dano a animais e plantas.

Clases prácticas e teóricas + Seguro de accidentes para os socios/as non federados/as.

Dirección
Jose Manuel Pérez Prego
Técnico Deportivo Superior e Guía de Alta Montaña, UIAGM

Nº PRAZAS

8

CONFIRMADAS

8

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA