2022

VERÁN

Xullo / noite 16-17

“XII Noite Entre Lobos e Estrelas”
Camiñando pola noite nas Montañas de Trevinca

Con / CEA (Opcional) – 21:30 h Restaurante en A Veiga. – APERTURA da ACTIVIDADE –

Sen / CEA – 23:00 h Restaurante de A Veiga                                                      – APERTURA da ACTIVIDADE –

É este un percorrido cun alto nivel de esforzo e fortes desniveis. Dende Pena Trevinca polo cordal N/S e tendo a vista as lagoas glaciais de Piatorta, se chega ó nacemento do río Bibei e se remonta ata o Moncalvo, tendo a vista a importante lagoa glaciar de Lacillo. Dende o Moncalvo, descenso continuado ata a pista de Vega de Conde a Vega de Tera. A remontada ata a Laguna de Ventosa e descenso ata a Lagoa de Peces final do percorrido, se realiza por antigo sendeiro de pastores e camiñantes a Portillo de Puertas.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Vilanova – Sestil Alto – Pena Trevinca – Moncalvo – Lago Lacillo – Laguna de la Ventosa – Laguna de Peces (Zamora).

(TOTAL PERCORRIDO – 28 Km aprox.)

23:00 h Punto de reunión en A Veiga (Restaurante A Veiga). Saída en vehículo propio a Vilanova de Trevinca
12:00 h – 12:10 h Reunión de control e saída ruta.
04:00 h – 04:15 h Pena Trevinca – Cima de Galicia
05:30 h – 05:45 h Lagoas de Piatorta
06:30 h – 07:00 h Chegada a Moncalvo
11:00 h Chegada a Laguna de Peces
11:00 h – 11:45 Clausura da actividade. Saída en autobús a Vilanova
14:00 h Vilanova de Trevinca
 • PRAZAS LIMITADAS A 40 PARTICIPANTES.

 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano en curso, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña. NESTE CASO: O percorrido se realiza por sendeiros e tamén sen sendeiro con terreos inestables e fortes desniveis, SON OBRIGATORIAS as BOTAS DE CAÑA ALTA.

 • A comida para esta actividade se realizará por conta propia, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos como participantes baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, evitar calquera dano a animais e plantas

 • ¡ATENCIÓN! Polo trazado deste percorrido, calculado nunhas 11 horas en gran parte pola noite, NON se aconsella a inscrición nesta actividade a tódalas persoas que non reúnan unhas boas/normais condicións físicas e as características necesarias para soportar un percorrido de longa duración. ¡¡¡ POR FAVOR !!!   ¡¡ANTES DE SOLICITAR A INSCRICIÓN, TER EN CONTA ESTA ADVERTENCIA!!

 • O percorrido comezarase en Vilanova de Trevinca, a unha altura de 1216 m. A saída se efectuará as 24:00 h da noite en período de lúa chea.

 • A distancia a percorrer dende a saída en Vilanova de Trevinca ao punto final en a “Laguna de Peces” é duns 28 Km. O tempo total incluíndo as demoras por grupo numeroso, se estima nunhas 11 horas aproximadamente. ¡Este tempo de percorrido se entende como normal mínimo. Puidera incrementarse dependendo das condicións meteorolóxicas e/ou características físicas dos/das participantes!.

 • O longo do percorrido realizaranse numerosos descansos de corta duración para acurtar distancias e manter o grupo sempre baixo control visual, deste xeito, se intentará que tódolos/as participantes podan manter un ritmo de paso duns 3 a 3,5 Km/hora (media normal para un percorrido en media montaña).

 • Cos participantes camiñará algunha persoa do grupo de control e axuda da organización. Se fose necesario, existe a posibilidade de abandonar o percorrido en Pena Trevinca; un membro da organización acompañará a estas persoas ata o punto de estacionamento do seu vehículo en Vilanova.

 • Nun restaurante de A Veiga onde se ceará, cara as 23:00 h da noite do 16 de xullo, se realizará a apertura desta XII actividade de “Entre Lobos e Estrelas” acompañada dunha breve explicación do percorrido e tamén as características do terreo. O inicio do percorrido se efectuará ás 24:00 horas dende Vilanova de Trevinca.

 • O final do percorrido terá lugar en a “Laguna de Peces”, onde un autobús trasladará aos participantes a Vilanova de Trevinca para recoller os vehículos particulares. Previsiblemente, a chegada será arredor das 14:00 horas do domingo día 17 de xullo. 

Horario09 h 45`Severidad del medio natural4
Desnivel de subida1573 mOrientación en el intinerario3
Desnivel de bajada1027 mDificultad en el desplazamiento3
Distancia horizontal28 kmCantidad de esfuerzo necesario5
Tipo de recorridoTravesía   
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2022.

 

Dirección Juanjo Lorenzo Veigas Técnico Deportivo N2 – Media Montaña Colaboradora Mónica Rodríguez Fernández Técnica Deportiva N1 Colaborador Marcos Pérez Rivas Técnico Deportivo N1 Colaborador Antonio Fenández (Cholo) Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Rocha

Nº PRAZAS

40

CONFIRMADAS

11

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA