2019

VERÁN

Xullo / noite 20-21

“X Noite Entre Lobos e Estrelas”
Camiñando pola noite á Cima de Galicia – Pena Trevinca 2127 m

CEA (Opcional) – 21:20 h Restaurante Pena Trevinca (A Veiga)

NON CEA – 22:40 h Oficina de Turismo de A Veiga 

Este tipo de actividade de marcado carácter deportivo pola súa dureza e gran desnivel, ademais, cun significado trazado de Alta Montaña, se realiza durante toda a noite e unha boa parte da mañá do seguinte día, totalizando arredor das 11 horas cunha distancia duns 33 quilómetros. Durante o percorrido e aproveitando algúns descansos se tratarán diferentes temas relacionados cos aspectos glaciares dos ríos e vales do Tera e do Bibei, tamén, falarase das construcións do pastoreo (chouzos) e outros aspectos relacionados coa gandería nas Montañas de Trevinca.

A apertura da actividade realizarase despois dunha cea colectiva nun restaurante de A Veiga, cara as 21:30 h. O remate da cea, daranse as oportunas explicacións e informacións sobre o percorrido, así como as medidas de seguridade a ter en conta para evitar calquera incidente o longo da actividade.

A saída se efectuará dende o pobo de Vilanova as 24:00 h para finalizar o percorrido no pobo de Porto (Zamora) arredor das 11:00 h do domingo. En Porto se realizará a clausura da actividade cos comentarios e achegas dos participantes.

Neste tipo de actividades de longo percorrido e nivel de esforzo alto, o número de participantes se limitará a 40 incluíndo outros 5 como equipo de guiado e seguridade, totalizando un máximo de 45 persoas.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Vilanova – Sestil Alto – Pena Trevinca – Lagoas de Piatorta – Fontebibei – Moncalvo – Pico de Poleiros – Valdeinferno – Porto (Zamora)

(TOTAL PERCORRIDO – 33,0 Km)

24:00 hReunión e control de participantes en Vilanova. Lugar de inicio de Rutas.
24:10 hSaída por ruta homologada PRG-199 en dirección a Valmeladas.
03:00 hChegada Sestil Alto (1993 m).
04:00 h – 04:30Chegada a Pena Trevinca (2127 m).
04:15 h – 04:45Saída dende Pena Trevinca cara a Lagoas de Piatorta.
05:30 h – 06:00Lagoas de Piatorta.
05:45 h – 06:15Descanso.
06:30 h – 07:00Chegada a Moncalvo (2044 m).
10:30 h – 11:00Chegada a Porto (Zamora).
11:00 h – 11:45 hClausura da actividade. Saída cara a Vilanova en autobús.
11:45 h – 12:30Chegada a Vilanova.
 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2019, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña. É conveniente levar algunha prenda de abrigo para os descansos. Se consideran imprescindibles as botas de montaña de caña alta.

 • A ración de comida para esta actividade, é conveniente que sexa de tipo lixeiro, o aconsellable, podería ser: froitas secas (pasas, figos, cirolas, dátiles, etc.), barriñas de cereais, chocolate, algunha froita, auga suficiente ou algunha bebida enerxética. Nos percorridos por montaña polas súas características, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos como participantes baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, evitar calquera dano a animais e plantas.

 • ¡ATENCIÓN! Polo trazado deste percorrido, calculado nunhas 11 horas, non se aconsella a inscrición a esta actividade a tódalas persoas que non reúnan unhas boas/normais condicións físicas e as características necesarias para soportar un percorrido por montaña con importantes desniveis. ¡¡ANTES DE SOLICITAR A INSCRICIÓN, TER EN CONTA ESTA ADVERTENCIA!!

 • O percorrido comezarase no pobo de Vilanova, a unha altura de 1.217 m. A saída se efectuará as 24:00 h da noite en período de lúa chea.

 • A distancia a percorrer dende a saída en Vilanova, ao punto final en Porto (Zamora) é duns 30/33 Km, segundo as características do descenso do Moncalvo ata Porto. O tempo total incluíndo as demoras por grupo numeroso, se estima nunhas 11,00 horas aproximadamente. ¡Este tempo de percorrido se entende como normal mínimo. Puidera incrementarse dependendo das condicións meteorolóxicas e/ou características físicas dos/das participantes!.

 • O longo do percorrido realizaranse numerosos descansos de corta duración para acurtar distancias e manter o grupo sempre baixo control visual, deste xeito, se intentará que tódolos/as participantes podan manter un ritmo de paso duns 3 a 3,5 Km/hora (media normal para un percorrido en media/alta montaña).

 • No medio do grupo, e acompañando por se fose necesaria algunha axuda, camiñará algunha persoa da organización do percorrido. Se fose necesario, existe a posibilidade de abandonar o percorrido en Pena Trevinca, un membro da organización acompañarán a estas persoas ata o punto de evacuación e traslado a Vilanova.

 • A partir do control de Pena Trevinca, non hai posibilidade doutra evacuación/acompañamento. Dende este punto, os participantes terán que rematar o percorrido en Porto (Zamora).

 • Ás 22:45 horas da noite do sábado día 20, na proximidade da oficina de turismo de A Veiga, se realizará a presentación desta X actividade de “Entre Lobos e Estrelas”, onde se realizará unha breve explicación do percorrido e ás características do terreo. Ao finalizar, os/as participantes se desprazarán no seu vehículo particular ata o lugar da saída en Vilanova de Trevinca. O inicio do percorrido se efectuará ás 24:00 horas.

 • O final do percorrido terá lugar no pobo de Porto  (Zamora). Previsiblemente, a chegada será arredor das 10:30/11:00 horas do domingo día 21. En autobús, se desprazará ós/ás participantes ata Vilanova de Trevinca para recoller os vehículos.

Horario10 h 30`Severidad del medio natural4
Desnivel de subida1437 mOrientación en el intinerario4
Desnivel de bajada1458 mDificultad en el desplazamiento3
Distancia horizontal29,8 kmCantidad de esfuerzo necesario5
Tipo de recorridoTravesía   
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2019.

Dirección
Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña

Colaborador
Antonio Fenández (Cholo)
Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Roca

Colaboradora
Mónica Rodríguez Fernández
Técnico Deportiva N1

Colaborador
Marcos Pérez Rivas

 • Data límite para anotarse á actividade, xoves, 18 de xullo ata as 21:00 h.
 • Prazas limitadas en atención ás características de grande valor natural do itinerario

Nº PRAZAS

40

CONFIRMADAS

40

 • As prazas confirmadas son orientativas.
 • A actualización non é automática.
 • Consultar dispoñibilidade.
 •   689.53.66.01

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA