2023

VERÁN

Setembro / noite 2-3

“XIII Noite Entre Lobos e Estrelas”
Camiñando pola noite nas Montañas de Trevinca

Con CEA (Opcional) – 21:15 h Restaurante en A Veiga. / Oficina de Turismo.

Sen CEA – 22:45 h Restaurante de A Veiga– APERTURA da ACTIVIDADE –

É este un percorrido cun alto nivel de esforzo e fortes desniveis. Dende Pena Trevinca polo cordal N/S e tendo a vista as lagoas glaciais de Piatorta, se chega ó nacemento do río Bibei e se remonta ata o Moncalvo, tendo a vista a importante lagoa glaciar de Lacillo. Dende o Moncalvo, se chega ata un alto cun conxunto de Torricelas (antigas sinalizacións de paso), e dende alí comézase cun forte descenso seguindo un antigo camiño (hoxe en día cuberto pola maleza) que chega ata o coñecido e excepcional acivral de Porto, e xa por pista forestal, a Porto de Sanabria.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Vilanova – Sestil Alto – Pena Trevinca – Lagoas Piatorta – Fuente Bibei – Moncalvo – As Torricelas – O Acivral de Porto – Porto de Sanabria (Zamora).

(TOTAL PERCORRIDO – 30,5 Km aprox.)

21:15 h Punto de reunión en A Veiga, para cea (opcional) e posterior apertura de actividade. Lugar: Oficina de Turismo
22:45 h Apertura de actividade. (Restaurante A Veiga) Con antelación, informarase do nome e lugar do restaurante.
12:00 h Saída por ruta homologada PRG-198 en dirección a Valmeladas.
04:15 h – 04:35 h (240 min) Pena Trevinca – Cima de Galicia
05:30 h – 05:45 h (55 min) Lagoas de Piatorta
07:10 h – 07:25 h (85 min) Moncalvo (2044 m)
10:05 h – 10:05 h (160 min) Acivral de Porto
10:55 h (50 min) Porto de Sanabria. Horario sen contar cós tempos de demora.
(90 min) DEMORA PARA UN GRUPO DUNS 20/30 PARTICIPANTES.
12:25 h Chegada a Porto de Sanabria có descanso e demora prevista.
13:00 h Clausura da actividade
 • PRAZAS LIMITADAS A 25 PARTICIPANTES.

 • ¡¡ATENCIÓN!!

  Polo trazado desta marcha e forte descenso dende O Moncalvo ata a pista que leva a Porto, non se aconsella a inscrición a esta actividade a tódalas persoas que non reunan as condicións físicas necesarias para soportar unha camiñada de longa duración, fortes desniveis con descensos sen camiños e abundante maleza.

  ¡¡ TER EN CONTA ESTA OBSERVACIÓN ANTES DA INSCRICIÓN !!

 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano en curso, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña. NESTE CASO: O percorrido se realiza por sendeiros e tamén sen sendeiro con terreos inestables e fortes desniveis, SON OBRIGATORIAS as BOTAS DE CAÑA ALTA.

 • A comida para esta actividade se realizará por conta propia, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos como participantes baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, evitar calquera dano a animais e plantas

 • O percorrido comezarase en Vilanova de Trevinca, a unha altura de 1216 m. A saída se efectuará as 24:00 h da noite en período de lúa chea.

 • A distancia a percorrer dende a saída en Vilanova de Trevinca ao punto final en Porto de Sanabria é duns 30,5 Km. O tempo total incluíndo as demoras por grupo numeroso, se estima nunhas 12 horas aproximadamente. ¡Este tempo de percorrido se entende como normal mínimo. Puidera incrementarse dependendo das condicións meteorolóxicas e/ou características físicas dos/das participantes!.

 • O longo do percorrido realizaranse numerosos descansos de corta duración para acurtar distancias e manter o grupo sempre baixo control visual, deste xeito, se intentará que tódolos/as participantes podan manter un ritmo de paso duns 3 a 3,5 Km/hora (media normal para un percorrido en media montaña).

 • A organización propón cear nun restaurante de A Veiga  (opcional) cara ás 21:15 h da noite do 2 de setembro. No mesmo lugar, ás 22:45 h se realizará a apertura desta XIII actividade de “Entre Lobos e Estrelas” acompañada dunha breve explicación do percorrido e tamén as características do terreo. O inicio do percorrido se efectuará ás 24:00 horas dende Vilanova de Trevinca.

 • O final do percorrido terá lugar en Porto de Sanabria, onde un autobús trasladará aos participantes a Vilanova de Trevinca para recoller os vehículos particulares. Previsiblemente, a chegada será arredor das 14:15 horas do domingo día 3 de setembro. 

Horario11 h 40`Severidad del medio natural3
Desnivel de subida1709 mOrientación en el intinerario4
Desnivel de bajada1710 mDificultad en el desplazamiento3
Distancia horizontal30,5 kmCantidad de esfuerzo necesario5
Tipo de recorridoTravesía   
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2023.

Dirección Juanjo Lorenzo Veigas Técnico Deportivo N2 – Media Montaña Colaboradora Mónica Rodríguez Fernández Técnica Deportiva N1 Colaborador Marcos Pérez Rivas Técnico Deportivo N1 Colaborador Antonio Fenández (Cholo) Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Rocha

Nº PRAZAS

25

CONFIRMADAS

11

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA