2024

VERÁN

Xullo / noite 20-21

“XIII Noite Entre Lobos e Estrelas”
Camiñando pola noite nas Montañas de Trevinca

Con CEA (Opcional) – 21:15 h Restaurante en A Veiga. / Oficina de Turismo.

Sen CEA – 22:45 h Restaurante de A Veiga– APERTURA da ACTIVIDADE

Sábado 20 de xullo.

É este un percorrido cun alto nivel de esforzo e fortes desniveis. Dende Pena Trevinca se descende ata a Portilla de Morteira Cavada, paso obrigado dende as terras leonesas camiño do Portillo de Puertas e A Baña. O percorrido continúa pola Laguna de Patos enriba das coñecidas lagoas da Baña. O Picón (2079 m) coas súas verticais paredes e a cabalo dos vales glaciais de A Baña e Lagunallo, ofrece unhas magníficas imaxes das cumes e vales de Trevinca. As lagoas de Riopedro o Fueyo Grande, Yeguas e Peces nos falan da recoñecida importancia do glaciarismo nestas montañas fronteira natural de Galicia, Zamora e León.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Vilanova – Sestil Alto – Pena Trevinca – Picón (2079 m) – Laguna de los Patos – Laguna de Riopredro – Laguna de las Yeguas – Laguna de los Peces.

(TOTAL PERCORRIDO – 29,6 Km aprox.)

21:15 hPunto de reunión en A Veiga, para cea (opcional) e posterior apertura de actividade. Lugar: Oficina de Turismo
22:45 hApertura de actividade. (Restaurante A Veiga) Con antelación, informarase do nome e lugar do restaurante.
12:00 hSaída por ruta homologada PR-G 198 en dirección a Valmeladas.
04:15 h – 04:35 h (4:00 h)Pena Trevinca – Cima de Galicia
06:20 h – 06:35 h (1:45 h)Laguna de los Patos (2002 m) (Por Portillo de Morteira Cavada).
8:05 h – 8:20 h (1:30 h)Alto de Riopedro (2028 m) (Por Picón – 2079 m).
10:50 h (2:30 h)Laguna de Peces (1700 m) (Por Laguna de Yeguas – 1794 m). Horario sen contar cós tempos de demora.
(60 min)DEMORA PARA UN GRUPO DUNS 20/30 PARTICIPANTES.
12:25 hChegada a Peces cós descansos e demora prevista.
13:00 hClausura da actividade (Recollida de vehículos).
 • PRAZAS LIMITADAS A 25 PARTICIPANTES.

 • ¡¡ATENCIÓN!!

  Polo trazado desta marcha, sen sendeiro nalgúns momentos da noite e longo percorrido, non se aconsella a inscrición a esta actividade a tódalas persoas que non reunan as condicións físicas necesarias para soportar unha camiñada de longa duración, fortes desniveis con tramos sen camiños e abundante maleza.

  ¡¡ TER EN CONTA ESTA OBSERVACIÓN ANTES DA INSCRICIÓN !!

 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano en curso, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña. NESTE CASO: O percorrido se realiza por sendeiros e tamén sen sendeiro con terreos inestables e fortes desniveis, SON OBRIGATORIAS as BOTAS DE CAÑA ALTA.

 • A comida para esta actividade se realizará por conta propia, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos como participantes baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, evitar calquera dano a animais e plantas

 • O percorrido comezarase en Vilanova de Trevinca, a unha altura de 1216 m. A saída se efectuará as 24:00 h da noite en período de lúa chea.

 • A distancia a percorrer dende a saída en Vilanova de Trevinca ao punto final na Lagoa de los Peces (Zamora) é duns 29,6 Km. O tempo total incluíndo as demoras por grupo numeroso, se estima nunhas 12 horas aproximadamente. ¡Este tempo de percorrido se entende como normal mínimo. Puidera incrementarse dependendo das condicións meteorolóxicas e/ou características físicas dos/das participantes!.

 • O longo do percorrido realizaranse numerosos descansos de corta duración para acurtar distancias e manter o grupo sempre baixo control visual, deste xeito, se intentará que tódolos/as participantes podan manter un ritmo de paso duns 3 a 3,5 Km/hora (media normal para un percorrido en media montaña).

 • A organización propón cear nun restaurante de A Veiga  (opcional) cara ás 21:15 h da noite do 20 de xullo. No mesmo lugar, ás 22:45 h se realizará a apertura desta XIII actividade de “Entre Lobos e Estrelas” acompañada dunha breve explicación do percorrido e tamén as características do terreo. O inicio do percorrido se efectuará ás 24:00 horas dende Vilanova de Trevinca.

 • O final do percorrido terá lugar en la Laguna de los Peces, onde un autobús trasladará aos participantes a Vilanova de Trevinca para recoller os vehículos particulares. Previsiblemente, a chegada será arredor das 14:30 horas do domingo día 21 de xullo. 

Horario9 h 50`Severidad del medio natural3
Desnivel de subida1277 mOrientación en el intinerario4
Desnivel de bajada827 mDificultad en el desplazamiento4
Distancia horizontal29,4 kmCantidad de esfuerzo necesario4
Tipo de recorridoTravesía   

Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2024.

Perfil Entre Lobos

 

Dirección Juanjo Lorenzo Veigas Técnico Deportivo N2 – Media Montaña Colaboradora Mónica Rodríguez Fernández Técnica Deportiva N1 Colaborador Marcos Pérez Rivas Técnico Deportivo N1 Colaborador Antonio Fenández (Cholo) Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Rocha

Nº PRAZAS

25

CONFIRMADAS

14

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA