2020

VERÁN

Xullo / noite 4-5

“XI Noite Entre Lobos e Estrelas”
Camiñando pola noite nas Montañas de Trevinca

Entre Lobos e Estrelas

Con / CEA (Opcional) – 21:20 h Restaurante en A Veiga.

Sen / CEA – 22:45 h Oficina de Turismo de A Veiga 

É este un percorrido cun alto nivel de esforzo debido aos fortes desniveis en ascenso e descenso. Dende Vilanova de Trevinca ata Camporraso, percorrido normal de montaña. Dende Camporraso, forte e continuada baixada por estreito sendeiro pouco marcado, con tramos de maleza que dificultan o paso. Dende o Pontón de San Xil, por sendeiro, pista forestal, e de novo sendeiro ben marcado ata O Teixadal. Dende O Teixadal ata A Cabrita, forte desnivel de subida por camiño ben marcado ata A Cabrita.

O forte descenso por Castro Veloso, o camiño do volframio e dos “Fuxidos”, o paso polo dende sempre coñecido Pontón de San Xil, e o remate no Teixadal de Casaio, enchen este percorrido de moitos motivos de grande interese histórico e ambiental.

A saída se efectuará dende o pobo de Vilanova ás 24:00 h, para finalizar o percorrido en A Cabrita (Carballeda de Valdeorras), arededor das 10:00 h do domingo. En A Veiga, se realizará a clausura da actividade cos comentarios e opinións dos participantes.

Neste tipo de actividades de longo percorrido e nivel de esforzo alto, o número de participantes se limitará a 20 incluíndo outros 5 como equipo de guiado e seguridade, totalizando un máximo de 25 persoas. Tamén se teñen en conta as medidas de Sanidade e o desprazamento en autobús, que este ano fai que o número de prazas disponibles sexa menor.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Vilanova de Trevinca e Camporraso (A Veiga). Pontón de San Xil, Teixadal de Casaio e A Cabrita (Carballeda de Valdeorras)

(TOTAL PERCORRIDO – 24,0 Km)

24:00 hReunión e control de participantes en Vilanova. Lugar de inicio das rutas.
24:10 hSaída por ruta homologada PRG-198 en dirección a Pico Maluro e Camporraso.
02:40 h – 2:50 hCamporraso (1847 m). Descenso por Castro Veloso ata o Pontón de San Xil.
04:50 h – 05:00Pontón de San Xil. Saída cara O Teixadal de Casaio.
07:00 h – 07:15Teixadal de Casaio. Saída cara a A Cabrita.
09:30 h – 10:00Chegada A Cabrita.
10:15 h – 10:30Regreso en autobús ata A Veiga.
12:00 h – 12:30A Veiga. Almorzo e clausura da actividade..
13:00 hVilanova de Trevinca. Recollida dos vehículos.
 • PRAZAS LIMITADAS A 20 PARTICIPANTES. Se terán en conta ás disposicións vixentes polo Ministerio de Sanidade en relación co COVID19, no momento da realización da actividade.

 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2020, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña. OBRIGATORIO: BOTAS DE MONTAÑA CAÑA ALTA Non se permitirá realizar o percorrido con calzado tipo zapatillas de calquera modelo.

  NOTA INFORMATIVA AOS NOSOS/AS ASOCIADOS/AS:   “Estamos firmemente convencidos de que as botas de montaña de caña alta protexen os nocellos e evitan posibles torceduras e/ou accidentes máis graves nos pés ou xeonllos. Dende sempre, aconsellamos este tipo de calzado nunha boa parte das nosas actividades deportivas, neste ano 2020, comezamos a esixir as botas de montaña de caña alta en tódalas aquelas actividades de percorridos con características de chans pedregosos, inestables e/ou con fortes descensos. Pregamos teñades en conta esta petición do equipo adecuado para a práctica do montañismo, sobre todo, o calzado como parte fundamental da nosa seguridade e eficacia nos desprazamentos pola montaña.”

 • A comida para esta actividade se realizará por conta propia, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos como participantes baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, evitar calquera dano a animais e plantas.

 • ¡ATENCIÓN! Polo trazado deste percorrido, calculado nunhas 10 horas, non se aconsella a inscrición a esta actividade a tódalas persoas que non reúnan unhas boas/normais condicións físicas e as características necesarias para soportar un percorrido por montaña con importantes desniveis. ¡¡ANTES DE SOLICITAR A INSCRICIÓN, TER EN CONTA ESTA ADVERTENCIA!!

 • O percorrido comezarase na aldea de Vilanova, a unha altura de 1.217 m. A saída se efectuará as 24:00 h da noite en período de lúa chea.

 • A distancia a percorrer dende a saída en Vilanova, ao punto final en A Cabrita (Carballeda de Valdeorras) é duns 24 Km, segundo as características do descenso de Camporraso ata o Pontón de San Xil. O tempo total incluíndo as demoras por grupo numeroso, se estima nunhas 10,00 horas aproximadamente. ¡Este tempo de percorrido se entende como normal mínimo. Puidera incrementarse dependendo das condicións meteorolóxicas e/ou características físicas dos/das participantes!.

 • O longo do percorrido realizaranse numerosos descansos de corta duración para acurtar distancias e manter o grupo sempre baixo control visual, deste xeito, se intentará que tódolos/as participantes podan manter un ritmo de paso duns 3 a 3,5 Km/hora (media normal para un percorrido en media/alta montaña).

 • No medio do grupo, e acompañando por se fose necesaria algunha axuda, camiñará algunha persoa da organización do percorrido. Se fose necesario, existe a posibilidade de abandonar o percorrido en Camporraso; un membro da organización acompañarán a estas persoas ata o punto de evacuación e traslado a Vilanova de Trevinca.

 • A partir do control de Camporraso, non hai posibilidade doutra evacuación/acompañamento. Dende este punto, os participantes deberán de rematar o percorrido en A Cabrita (Carballeda de Valdeorras).

 • Ás 22:45 horas da noite do sábado día 4 de xullo, na proximidade da oficina de turismo de A Veiga, se realizará a presentación desta XI actividade de “Entre Lobos e Estrelas”, onde se realizará unha breve explicación do percorrido e as características do terreo. Ao finalizar, os/as participantes se desprazarán no seu vehículo particular ata o lugar da saída en Vilanova de Trevinca. O inicio do percorrido se efectuará ás 24:00 horas.

 • O final do percorrido terá lugar en A Cabrita (Carballeda e Valdeorras). Previsiblemente, a chegada será arredor das 10:00 horas do domingo día 5 de xullo. En autobús, se desprazará ós/ás participantes ata Vilanova de Trevinca para recoller os vehículos.

Horario10 h 50`Severidad del medio natural3
Desnivel de subida1674 mOrientación en el intinerario3
Desnivel de bajada1243 mDificultad en el desplazamiento3
Distancia horizontal23,2 kmCantidad de esfuerzo necesario5
Tipo de recorridoTravesía   
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2020.

Perfil de desnivel

Dirección
Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña

Colaborador
Antonio Fenández (Cholo)
Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Rocha

Colaboradora
Mónica Rodríguez Fernández
Técnico Deportiva N1

Colaborador
Marcos Pérez Rivas

Nº PRAZAS

20

CONFIRMADAS

20

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA