2021

VERÁN

Xullo / noite 24-25

“XII Noite Entre Lobos e Estrelas”
Camiñando pola noite nas Montañas de Trevinca

Con / CEA (Opcional) – 22:00 h Restaurante en A Veiga.

Sen / CEA – 23:30 h Oficina de Turismo de A Veiga 

A Senda Verde do Xares (PR-G 211) é unha ruta circular arredor do encoro de Prada. Esta ruta permite gozar das paisaxes naturais e humanizadas creadas polo home. A creación do encalco de Prada é asolagamento do fondo do val do río Xares, formou unha contorna húmida cun microclima propio. A ruta carece de fortes desniveis. A súa dificultade pode radicar na lonxitude da mesma, e o seu principal interese é o percorrido por camiños e pistas que cruzan varias aldeas, onde a paisaxe nocturna sobre as augas do encoro coas Montañas de Trevinca ó fondo producen nos camiñantes uns sentimentos de tranquilidade e paz interior. 

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Partindo da Veiga pola beira dereita do río Xares ata a presa de Prada (pasando por Casdenodres, Castromarigo e Candeda), para logo volver pola marxe esquerda (proximidades de Corexido e Vilaboa, cruzando Santa Cristina e Carracedo) ata a praia dos Franceses, de novo en A Veiga.

(TOTAL PERCORRIDO – 33,8 Km)

23:30 h – 24:00 hReunión e control de participantes en A Veiga (Oficina de Turismo). Saída por ruta homologada PR-G 211 en dirección Prada.
01:10 h – 01:15 hCatromarigo
04:05 h – 04:15 hPrada
05:35 h – 05:40 hCorexido
07:25 h – 07:30Santa Cristina
10:05 hChegada á Veiga
 • PRAZAS LIMITADAS A 35 PARTICIPANTES. Se terán en conta ás disposicións vixentes polo Ministerio de Sanidade en relación co COVID19, no momento da realización da actividade.

 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2021, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña. NESTE CASO: O percorrido se realiza por sendeiros ou pistas sen grandes desniveis ou terreos inestables, NON SON OBRIGATORIAS AS BOTAS DE CAÑA ALTA, pero SI zapatillas ou outro calzado apropiado para LARGAS CAMIÑATAS.

 • A comida para esta actividade se realizará por conta propia, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos como participantes baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, evitar calquera dano a animais e plantas.

 • ¡ATENCIÓN! Polo trazado deste percorrido, calculado nunhas 10 horas, non se aconsella a inscrición a esta actividade a tódalas persoas que non reúnan unhas boas/normais condicións físicas e as características necesarias para soportar un percorrido de longa duración. ¡¡ANTES DE SOLICITAR A INSCRICIÓN, TER EN CONTA ESTA ADVERTENCIA!!

 • O percorrido comezarase na Veiga, a unha altura de 870 m. A saída se efectuará as 24:00 h da noite en período de lúa chea.

 • A distancia a percorrer dende a saída en A Veiga, ao punto final na mesma Veiga é duns 33,8 Km. O tempo total incluíndo as demoras por grupo numeroso, se estima nunhas 10,00 horas aproximadamente. ¡Este tempo de percorrido se entende como normal mínimo. Puidera incrementarse dependendo das condicións meteorolóxicas e/ou características físicas dos/das participantes!.

 • O longo do percorrido realizaranse numerosos descansos de corta duración para acurtar distancias e manter o grupo sempre baixo control visual, deste xeito, se intentará que tódolos/as participantes podan manter un ritmo de paso duns 3 a 3,5 Km/hora (media normal para un percorrido en media montaña).

 • No medio do grupo, e acompañando por se fose necesaria algunha axuda, camiñará algunha persoa da organización do percorrido. Se fose necesario, existe a posibilidade de abandonar o percorrido en Prada; un membro da organización acompañarán a estas persoas ata o punto de evacuación e traslado a Veiga.

 • Ás 23:30 horas da noite do sábado día 24 de xullo, na proximidade da oficina de turismo de A Veiga, se realizará a presentación desta XII actividade de “Entre Lobos e Estrelas”, onde se realizará unha breve explicación do percorrido e as características do terreo. O inicio do percorrido se efectuará ás 24:00 horas.

 • O final do percorrido terá lugar en A Veiga. Previsiblemente, a chegada será arredor das 10:00 horas do domingo día 25 de xullo. Neste punto os participantes poderán recoller os seus vehículos.

Horario10 h 40`Severidad del medio natural3
Desnivel de subida1030 mOrientación en el intinerario2
Desnivel de bajada1045 mDificultad en el desplazamiento2
Distancia horizontal33,8 kmCantidad de esfuerzo necesario5
Tipo de recorridoCircular   
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2021.

Dirección Juanjo Lorenzo Veigas Técnico Deportivo N2 – Media Montaña Colaborador Antonio Fenández (Cholo) Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Rocha Colaboradora Mónica Rodríguez Fernández Técnica Deportiva N1 Colaborador Marcos Pérez Rivas Técnico Deportivo N1

Nº PRAZAS

35

CONFIRMADAS

09

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA