2019

OUTONO

Outubro / noite do 19

“Os Sons da Noite”
O Bruar dos Cervos

Nos gustaría que se coñecera o mundo natural de montaña, tanto nos seus aspectos nocturnos como diúrnos. Coma neste caso, os cervos macho realizan un cortexo e loita ritual no período de celo outonal, en busca de territorio e tódalas femias que puideran reunir.

Esta actividade parécenos moi apropiada para toda idade e condición física, ademais de difundir as imprescindibles normas de información,  respecto e protección do mundo animal.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

A Ponte – Pena Ferro – Regueiro dos Poulos – Lagoa de Ocelo – A Ponte

DISTANCIA TOTAL: 15 km

SÁBADO, 19 
18:00 hRecepción de participantes no Centro de Interpretación das Montañas de Trevinca en A Ponte (A Veiga). Explicación do percorrido e características da actividade.
18:30 hSaída en dirección a Pena Ferro.
20:00 hEn Pena Ferro, posibilidade de escoitar o bruar ou berrea dos cervos nos vales do Escambrón no río Xares e no val do Regueiro das Poulas do Couto.
22:30 hPosiblilidade de escoitar o bruar ou berrea dos cervos no val das Morteiras ou proximidades da Lagoa de Ocelo. Cea por conta propia.
24:00 hChegada a A Ponte.
 NOTA: ¡¡ HORARIOS E PERCORRIDO, ESTARÁN SUXEITOS ÁS POSIBILIDADES DE ESCOITAR O BRUAR DOS CERVOS NOS DIFERENTES VALES.!!
 • O trazado deste percorrido calculado nunhas 05:30 horas, considerado como normal/baixo dentro dunhas cotas de altura de 1.400 a 1.600 m non precisa de condicións técnicas especiais nin dun gran estado físico, sen embargo, é aconsellable unha boa e normal condición física.

 • O percorrido comeza no pobo de A Ponte, a uns 1.100 m., con regreso ao mesmo pobo. A recepción de participantes se realizará ás 18:00 h. do sábado día 19.

 • A distancia a percorrer dende a saída en A Ponte, con regreso ao mesmo pobo é duns 15 Km. e 5:30 horas como tempo total máximo. Tempos e percorrido poden variar con arranxo ás posibilidades de escoitar aos cervos en calquera das zonas escollidas.

 • Ao longo do percorrido se realizarán os necesarios descansos.

 • O final do percorrido terá lugar no pobo de A Ponte, previsiblemente, a chegada será arredor das 24:00 horas do sábado día 19.

O equipo e material necesario para esta actividade de normal/baixo nivel tanto físico como técnico, está relacionado coa meteoroloxía propia dun mes de outubro. Aconsellamos prendas de roupa para frío e/ou posibilidade de choiva. É necesario ademais frontal ou lanterna e pilas de reposto. Imprescindible a mochila, por suposto, augua e comida suficientes para un percorrido dunhas cinco horas e media (5:30 h).

 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2019, de non ser así, deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade tramite o seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do/a menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por pistas forestales. Recomendamos botas de caña alta, inda que o terreo non ten fortes desniveis e, neste caso, non é moi accidentado. É conveniente levar algunha prenda de abrigo para os descansos.

 • O tipo de comida para esta actividade é conveniente que sexa de tipo lixeiro, o aconsellable, podería ser: froitas secas (pasas, figos, cirolas, dátiles, etc.), barriñas de cereais, chocolate, algunha froita, auga suficiente ou algunha bebida enerxética. Nos percorridos por montaña polas súas características, non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos da actividade como participantes, baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, a evitar calquera dano a animais e plantas.

Horario5 h 10`Severidad del medio natural3
Desnivel de subida682 mOrientación en el intinerario2
Desnivel de bajada669 mDificultad en el desplazamiento2
Distancia horizontal15,1 kmCantidad de esfuerzo necesario3
Tipo de recorridoCircular   
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2019.


Dirección
Mónica Rodríguez Fernández
Técnica Deportiva N1

Colaborador
Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña

Colaborador
Marcos Pérez Rivas

Colaborador
Antonio Fenández (Cholo)
Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Roca

Nº PRAZAS

20

CONFIRMADAS

20

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA