2022

PRIMAVERA

Maio / día 28

“As cores de Trevinca – primavera”
Ruta ornitolóxica – Serra Calva e Alto Bibey

A cores de Trevinca Primavera

Lagoas das Tablillas – Mallada dos Currais – Lagoa de Pichos – A Porpasa – Pedrada – Porto de Sanabria. Dende Porto en autobús ó comezo da ruta.

Con esta interesante ruta pola ZEPA Pena Trevinca (Zona de Especial Conservación das Aves) e Parque Natural de Sanabria, queremos dar a coñecer unha zona ornitolóxica de moi grande interese.

Este percorrido ornitolóxico, nos permitirá coñecer unha afección que combina a observación da avifauna co camiñar polas montañas máis altas de Galicia.

Socios / asCONLicenza federativa16 €
Socios / asSENLicenza federativa22 €
Asociarse  1 anualidade natural15 €

Marcos Pérez Rivas
Especialista avifauna Montañas de Trevinca
Dirección da Actividade

Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña
Guía da Actividade

Mónica Rodríguez Fernández
Técnico Deportiva N1
Colaboradora

Antonio Fernández (Cholo)
Técnico Deportivo en Alpinismo-Montañismo-Escalada en Roca
Colaborador

09:30 h.Lugar de reunión en Lagoas de Tablillas. (Coordn. 42.171717, -6.943246)
09:45 h. – 10:15 h.Charla, iniciación á ornitoloxía / Prismáticos / Especies a observar.
10:15 h.Comezo do percorrido pola Serra Calva.
11:30 h.Caseta da Mallada dos Currais / Lagoa da Mallada dos Currais. Charla, uso guías ornitolóxicas
12:30 h.A Porpasa – Descenso ó Val do Bibey. Charla, hábitats especies de aves.
15:00 h.Porto de Sanabria. Comida. Clausura da actividade.
16:30 h.Regreso en autobús ata Lagoas de Tablillas (Recollida de vehículos).
 • É conveniente que os participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do presente ano, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.
 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.
 • Para este tipo de actividade ornitolóxica se recomenda traer prismáticos para a observación das aves.
 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.
 • A comida do mediodía se realizará por conta propia. (Hai posibilidade de contratar a comida en Porto).
 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado apropiado para unha marcha por montaña. Se recomienda crema solar, gafas de sol e
  gorra/visera, etc.
 • Non se permite a participación de cans ou calquera outro animal de compañía.
 • Non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.
 • A organización poderá variar os horarios e o percorrido por motivos meteorolóxicos ou de conveniencia
  da actividade.
 • En todo momento, os/as participantes están suxeitos as normas da organización e dirección dos/as responsables do percorrido.
 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.
 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.
Horario4 h. 40′Severidad del medio natural3
Desnivel de subida250 m.Orientación en el intinerario3
Desnivel de bajada600 m.Dificultad en el desplazamiento3
Distancia horizontal13,0 km.Cantidad de esfuerzo necesario3
Tipo de recorridoTravesía   
Condiciones de 3 estaciones, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2022.

Mapa Tablillas Porto

 

 

Nº PRAZAS

15

CONFIRMADAS

09

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA