2019

PRIMAVERA

Maio / día 25

“As cores de Trevinca – primavera”
Ruta ornitolóxica – Serra Calva

A cores de Trevinca Primavera

Lagoas das Tablillas – Mallada dos Currais – Lagoa de Pichos – Pico Ocelo – Lagoas de Carrizais e Laceira – Bidueiral de Xares – Seoane. Regreso en vehículo a Corzos.

Con esta interesante ruta pola ZEPA Pena Trevinca (Zona de Especial Conservación das Aves), queremos dar a coñecer unha zona ornitolóxica de moi grande interese, e unhas lagoas glaciares no conxunto do segundo lugar de importancia en España.

Ademais de poder visitar e contemplar as lagoas da Serra Calva, poderemos aprender desfrutando da observación das aves de montaña de Trevinca-A Veiga.

Este percorrido ornitolóxico, nos permitirá coñecer unha afección que combina a observación da avifauna co camiñar polas montañas máis altas de Galicia.

Socios / asCONLicencia federativa06 €
Socios / asSENLicencia federativa12 €
NON Socios / asCONLicencia federativa15 €
NON Socios / asSENLicencia federativa20 €
NON Socios / asSENLicencia federativa – menores 16 anos08 €

Marcos Pérez Rivas
Especialista avifauna Montañas de Trevinca
Dirección da Actividade

Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña
Guía da Actividade

Mónica Rodríguez Fernández
Técnico Deportiva N1
Colaboradora

09:00 h.Lugar de reunión en hotel Aira da Petada (Corzos).
Café antes do inicio da charla.
09:15 h. – 10:00 h.Charla iniciación á ornitoloxía / regulación de prismáticos.
10:00 h. – 10:40 h.Desprazamento ata a saída en Lagoas das Tablillas.
10:40 h. – 18:00 h.Comezo da ruta pola Serra Calva.
18:00 h. – 18:45 h.Chegada a Seoane e recollida de vehículos en Lagoas das Tablillas.
18:45 h. – 19:30 h.Chegada a Corzos. Charla-coloquio. Clausura da actividade.
19:30 h. – 20:00 h.Pincho merenda en Hotel Aira da Petada (opcional).
 • É conveniente que os participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2019, de non ser así deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.
 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do menor.
 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.
 • Para a asistencia ao pincho/merenda en hotel Aira da Petada (Corzo), os/as participantes interesados, deberán comunicalo á organización da marcha no momento da inscrición (Prezo 10 €).
 • A comida do mediodía se realizará por conta propia.
 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña, con botas de caña alta.
 • Non se permite a participación de cans ou calquera outro animal de compañía.
 • Non se permite o consumo de bebidas alcohólicas durante o percorrido.
 • En todo momento, os/as participantes están suxeitos as normas da organización e dirección dos/as responsables do percorrido.
 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.
 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.
Horario6 h. 40′Severidad del medio natural2
Desnivel de subida567 m.Orientación en el intinerario1
Desnivel de bajada945 m.Dificultad en el desplazamiento2
Distancia horizontal20,6 km.Cantidad de esfuerzo necesario4
Tipo de recorridoTravesía   
Condiciones de 3 estaciones, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2019.

Nº PRAZAS

20

CONFIRMADAS

15

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA