2020

VERÁN

Xullo / noite do 18 ao 19

“Os Ceos de Trevinca”
As Estrelas dende a Cima de Galicia

Esta actividade inclúe unha formativa experiencia nocturna relacionada co coñecemento das constelacións e outras informacións sobre o noso universo. O amencer nas Lagoas Glaciais de Piatorta, é o momento máis apropiado para que os afeccionados as libélulas e bolboretas podan fotografalas no seu medio natural.

A saída se efectuará dende a aldea de Vilanova de Trevinca ás 16:00 h, para chegar a Pena Trevinca arredor das 20:30 h .

Neste tipo de actividades que transcorren por lugares de grande valor medioambiental, o número de participantes se limitará a 20, incluíndo outros 4 como equipo de guiado e información, totalizando un máximo de 24 persoas.

¡¡ As Montañas de Trevinca-A Veiga xa son Paraíso Natural !!
Pola súa fauna e avifauna. Pola súa flora. Pola súa morfoloxía glaciar. Polos seus ríos e vales.
Polos seus bosques e limpos ceos nocturnos.

¡¡ Moi pronto debería de ser !!
¡¡ PARQUE NATURAL !!

Vilanova – Pico Maluro – Crestón do Lombo do Rocín – Pena Trevinca-Cima de Galicia – Lagoas de Piatorta – Lagoa de A Serpe – A Ponte

DISTANCIA TOTAL: 32 km

 
SÁBADO, 18 
16:00 hRecepción de participantes en Vilanova de Trevinca. Lugar de inicio de rutas
20:30 h – Inclúe descansos/charlasChegada a Pena Trevinca (2127 m)
22:00 hChegada ás Lagoas de Piatorta e cea (por conta propia)
23:00 hCharlas: A paisaxe dun ceo nocturno – Razóns astronómicas – Mitoloxía celeste
DOMINGO, 19 
07:00 hO amencer – Saúdo a aurora – Simbolismo solar
08:00 hPercorrido cara a Lagoa de A Serpe (Morfoloxía Glaciar e Lenda da Serpe/antropoloxía)
13:00 hChegada a A Ponte e visita ao Centro da Montaña de Trevinca
13:30 hClausura da actividade e despedida. Comida/pincho (opcional)
 • PRAZAS LIMITADAS A 20 PARTICIPANTES. Se terán en conta as disposicións vixentes polo Ministerio de Sanidade en relación co COVID19, no momento da realización da actividade.

 • É conveniente que os/as participantes nesta actividade estean en posesión da Licenza Federativa de Montañismo do ano 2020, de non ser así, deberán comunicalo no momento da inscrición, para que a organización da actividade se faga cargo do seu seguro de accidentes correspondente.

 • A organización non se fai responsable dos accidentes ou danos que por causas fortuítas poidan ocorrer ós/ás participantes, pero loxicamente, se intentarán prever e se tratará por tódolos medios de evitalos. A inscrición nesta actividade confirmará a aceptación de dito punto

 • Os/as menores de 18 anos terán que ir acompañados dos seus pais ou persoa acreditada que se responsabilice do/a menor.

 • Os desprazamentos dos/as participantes ata os lugares de reunión e saída, se realizarán por conta propia, nos seus vehículos particulares.

 • Ademais do equipo apropiado segundo a climatoloxía, tódolos/as participantes no percorrido deberán levar o calzado idóneo para unha marcha por montaña. OBRIGATORIO: BOTAS DE MONTAÑA DE CAÑA ALTA Non se permitirá realizar o percorrido con calzado tipo zapatillas de calquera modelo.

  NOTA INFORMATIVA AOS NOSOS/AS ASOCIADOS/AS:   “Estamos firmemente convencidos de que as botas de montaña de caña alta protexen os nocellos e evitan posibles torceduras e/ou accidentes máis graves nos pés ou xeonllos. Desde sempre, aconsellamos este tipo de calzado nunha boa parte das nosas actividades deportivas, este ano 2020, comezamos a esixir as botas de montaña de caña alta en todas aquelas actividades de percorridos con características de chans pedregosos, inestables e/ou con fortes descensos. Rogamos teñades en conta esta petición do equipo adecuado para a práctica do montañismo, sobre todo, o calzado como parte fundamental da nosa seguridade e eficacia nos desprazamentos pola montaña.”

 • Non está permitido calquera forma de facer lume, sexan de cocinillas para facer ou quentar a comida ou calquera outro sistema que funcione con lume/chama. Temos que ser extremadamente previsores e rigorosos con todo aquelo que poda ser susceptible de crear un incendio no monte. Os clubes de montañismo estamos obrigados non soamente a prever o dano á Natureza, se non tamén, a evitalo con tódolos medios ao noso alcance.

 • O tipo de comida para esta actividade é conveniente que sexa de tipo lixeiro, o aconsellable, podería ser: froitas secas (pasas, figos, cirolas, dátiles, etc.), barriñas de cereais, chocolate, algunha froita, auga suficiente ou algunha bebida enerxética. Nos percorridos por montaña polas súas características, non se permite o consumo de bebidas alcólicas durante o percorrido.

 • Debido ao paso por zonas con abundancia de animais salvaxes e outros de pastoreo, non se permite o acompañamento de cans, ou calquera outro animal de compaña.

 • Os/as participantes deberán respectar as instrucións da organización que teñan que ver coa súa seguridade ou a do grupo, de non ser así, poderán ser excluídos da actividade como participantes, baixo a responsabilidade da Dirección da actividade.

 • No momento da inscrición, é obrigatorio informar á organización das posibles doenzas que puideran afectar ao participante durante o percorrido.

 • O lixo ou restos de calquera tipo xerados durante o percorrido, se depositarán nos contedores habilitados na aldea máis próxima ao punto de chegada.

 • Os/as participantes se comprometen a respectar o entorno e a non deixar ningún tipo de lixo, tamén, a evitar calquera dano a animais e plantas.

 • ¡ATENCIÓN! O trazado deste percorrido calculado nunhas 9/10 horas, considerado como normal/alto dentro dunhas cotas de altura de 1800 a 2100 m non precisa de condicións técnicas nin de superior estado físico, nembargantes, é aconsellable unha boa e normal condición física e correcta adaptación a alturas de 2000 m.  ¡¡ANTES DE SOLICITAR A INSCRICIÓN, TER EN CONTA ESTA ADVERTENCIA!!

 • O percorrido comezarase na aldea de Vilanova, a unha altura de 1.217 m. A saída se efectuará ás 16:00 h do sábado día 18.

 • A distancia a percorrer dende a saída en Vilanova de Trevinca, ao punto final en A Ponte é duns 32 Km. O tempo total, se estima nunhas 9/10 horas aproximadamente. ¡Este tempo de percorrido se entende como normal mínimo. Puidera incrementarse dependendo das condicións meteorolóxicas e/ou características físicas dos/das participantes!.

 • O longo do percorrido realizaranse os necesarios descansos, sempre de corta duración, para acurtar distancias e manter o grupo dentro do control visual, deste xeito, se intentará que tódolos/as participantes podan manter un ritmo de paso duns 3 a 3,5 Km/hora (media normal para un percorrido en media/alta montaña).

 • O final do percorrido terá lugar na aldea de A Ponte, previsiblemente, a chegada será arredor das 13:00 horas do domingo día 19. No Centro da Montaña de Trevinca terá lugar a clausura e despedida da actividade.  Un vehículo trasladará aos chóferes ata Vilanova de Trevinca para recoller os vehículos alí estacionados.

Horario10 h 40`Severidad del medio natural4
Desnivel de subida1496 mOrientación en el intinerario3
Desnivel de bajada1607 mDificultad en el desplazamiento3
Distancia horizontal32,0 kmCantidad de esfuerzo necesario5
Tipo de recorridoTravesía   
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2020.

Dirección
Juanjo Lorenzo Veigas
Técnico Deportivo N2 – Media Montaña

Colaborador
Antonio Fenández (Cholo)
Técnico Deportivo: Montañismo-Alpinismo-Escalada en Roca

Colaboradora
Mónica Rodríguez Fernández
Técnico Deportiva N1

Colaborador
Marcos Pérez Rivas

Nº PRAZAS

20

CONFIRMADAS

15

PLAN QUINQUENAL DE ACTIVIDADES 2019-2024

AS MONTAÑAS DE TREVINCA

Cima de Galicia
A Veiga – Ourense

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINA